Žadatelé o příspěvek pro dítě do 18 let

O vyplacení příspěvku pro klienty VZP do věku 17 let + 364 dnů může žádat:

  • Rodič (je zákonným zástupcem). Při čerpání příspěvku musí předložit doklad totožnosti, ze kterého je patrný rodičovský vztah k dítěti (občanský průkaz, originál rodný list dítěte, pas rodiče).
  • Osvojitel (je zákonným zástupcem, má rodičovskou zodpovědnost při výchově dětí ve stejném rozsahu jako rodiče, proto se na něj vztahují stejná pravidla jako na biologické rodiče – zákonné zástupce.) Osvojitel předloží soudní rozhodnutí o svěření dítěte do péče.
  • Opatrovník (je zákonným zástupcem, vykonává vůči dítěti práva a povinnosti vymezené soudem). Opatrovník doloží soudní rozhodnutí, ze kterého je dovoditelné, že v běžných záležitostech řídí jednání dítěte a rovněž za něj jedná.
  • Poručník (je zákonným zástupcem, hájí zájmy a spravuje záležitosti nezletilého dítěte v případě, že toto nemohou zajistit rodiče, kteří např. zemřeli, byli zbaveni rodičovských práv nebo byli omezeni ve způsobilosti k právním úkonům). Poručník, kterého ustavuje vždy soud, předloží soudní rozhodnutí.
  • Pěstoun (nemůže rozhodovat samostatně, je nutný souhlas některého ze zákonných zástupců dítěte). Souhlas zákonných zástupců je možné nahradit například čestným prohlášením pěstouna o neznámém místě pobytu zákonného zástupce či nemožnosti jej kontaktovat.
  • Instituce, které bylo dítě svěřeno do péče (dětský domov, kojenecký ústav, sociální ústav apod.). Instituce musí doložit svěření dítěte do péče; doložení souhlasu zákonného zástupce není podmínkou.

Nejste členem klubu?

Pokud jste pojištěncem VZP, můžete díky Klubu pevného zdraví získat benefity pro celou rodinu. Využít můžete některou z mnoha atraktivních slev u našich smluvních partnerů. Více o klubu


Jak se stát pojištěncem VZP?

Využijte možnosti přihlásit se k VZP.


Jak se stát pojištěncem VZP?

Je to snadné - vyplňte formulář na webu


Kalkulačka příspěvků


 
Informace o klubu

Nenechte si nic utéct